Forvaltning

Vi forvalter aktiver for mere end DKK 1 milliarder. Aktiverne er beliggende i Danmark og udlandet.

Vi varetager fund management og administration af selskaber, der ejer danske og udenlandske aktiver.

I Danmark varetager vi normalt selv asset management, mens vi har etableret joint ventures eller faste samarbejdspartnere i udlandet, hvor lokal tilstedeværelse er nødvendig. Den løbende opfølgning og optimering er vigtig for vores investeringer, og vi har krav om høje standarder til vores joint ventures og samarbejdspartnere.