Brugte Anparter

Vi forvalter investeringer struktureret gennem kommanditselskaber (K/S) for mere end 200 private investorer.

Det hænder løbende, at en investor af forskellige årsager ønsker at sælge sine anparter før øvrige investorer i K/S'et.

Dette er ofte begrundet i egne økonomiske udfordringer, fraflytning til udlandet eller blot almindelig nedbringelse af investeringsniveauet eksempelvis i forbindelse med pension. Der kan være mange forskellige årsager til et ønske om salg af anparter, som ikke er begrundet i investeringens rentabilitet.

I disse situationer formidler vi den pågældende investors anparter til en ny investor. Vi formidler også salg af anparter for konkurs- og dødsboer.

En fordel ved at købe brugte anparter er, at der allerede foreligger reviderede årsregnskaber og realiserede budgettal, der viser den faktiske drift i selskabet. Samtidig er finansieringen i projektet allerede på plads, ligesom sælger ofte er indstillet på helt eller delvist at finansiere selve købet af anparterne.

Med lovforslag L103 vedtaget 2. juni 2017 af folketinget med virkning fra d. 11. maj 2017 blev der ændret radikalt på skattereglerne for K/S’er I/S’er og P/S’er. Med Lovforslaget er det ikke længere muligt at opnå fradrag i sin indkomst når et K/S et I/S eller et P/S er erhvervet efter d. 11. maj 2017 giver et skattemæssigt underskud. Dog er det fortsat muligt at overdrage andele mellem Investorer inden for et K/S, I/S eller P/S og opretholde retten til at opnå skattemæssigt fradrag i sin personlig indkomst også vedrørende de andele som overdrages.     

Lovforslag L103 har gjort det væsentlig mere vanskeligt for Investorer at afhænde brugte andele hvorfor vores erfaring og ekspertise inden for området er blevet endnu mere værdifuld for Investorer som ønsker at sælge deres andele.