Fast ejendom

Vi forvalter ejendomsinvesteringer for mere end DKK 1 mia. og har mange års erfaring med køb- og salg af ejendomme, afkastberegninger, finansiering samt due diligence på investeringsejendomme.

Procura Group tilbyder investeringer i fast ejendom bl.a. via selskabet K/S Procura Ejendomsinvestering. De seneste år har vi varetaget salg af erhvervsejendomme særligt på det engelske marked for danske investorer. Vi har her et stort netværk og adgang til kapitalstærke købere, der ikke opererer på markedet.

Samtidig har vi varetaget købsprocessen på flere engelske 1. prioritetslån og 2. prioritetslån, hvor der for tiden kan foretages gode investeringer. På alle køb af lån, hvor vi varetager administrationen af ejerselskabet, samarbejdes der tæt med ejerne af ejendommene. Ejerne af ejendommene godkender alle processer og deltager ofte selv som medinvestorer i opkøbene af lånene.

Du er meget velkommen til at kontakte os for nærmere information om køb af erhvervsejendomme og køb af lån med sikkerhed i erhvervsejendomme. Kontakt os på js@procuragroup.dk