Persondatapolitik

Hos Procura Management A/S (”Procura”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt og vi bestræber os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt.

Vi har derfor udarbejdet denne persondatapolitik, som beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du på den ene eller anden måde har en relation til os.

 

Når du besøger vores hjemmeside

Formål
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi ikke direkte information om dig, men vi benytter information om IP-adresser og andre tekniske informationer, til det formål at sikre optimal drift af vores hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen – GDPR Artikel 6-1-f), idet vi afvejer, at indsamling af disse oplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles alene personoplysninger i form af IP-adresse, evt. knyttet med andre tekniske oplysninger (browser, operativsystem mv.). Vi indsamler ikke oplysninger med henblik på at kunne identificere hvem du er. Der indsamles alene personoplysninger, som du selv genererer i forbindelse med dit besøg.

Modtagere af personoplysninger
Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandler Cloudflare, der alene anvender oplysningerne til at sikre optimal drift af hjemmesiden.

Opbevaring af personoplysninger
De data der behandles slettes så snart de ikke er nødvendige til optimering af driften.

Cookies
Vi benytter alene tekniske cookies på vores hjemmeside, dvs. cookies der er nødvendige for at hjemmesiden fungerer. Disse indeholder ikke personoplysninger. Teknisk nødvendige cookies kræver ikke forudgående samtykke, hvorfor du ikke bliver mødt af et ’cookie banner’ hos os.

Links til andre hjemmesider
Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger i øvrigt.

 

Når du kontakter os

Formål
Når du kontakter os, enten via kontaktformularen på vores hjemmeside, direkte via mail eller pr. brev, behandler vi din henvendelse og dine personoplysninger med det formål at indgå i almindelig forretningsorienteret dialog. Baseret på din henvendelse, vil vi gemme dine kontaktoplysninger og vores dialog i vores CRM og øvrige kommunikationssystemer, med det formål at kunne genlæse dialog ved fremtidig dialog.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen – GDPR Artikel 6-1-f), idet vi afvejer, at vores indsamling og arkivering af kontaktoplysninger og dialog, ikke bryder med den dine grundlæggende rettigheder.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles alene personoplysninger i form af kontaktoplysninger, stilling, virksomhedsrelation, og dialog. De indsamlede oplysninger er oplysninger du selv afgiver, evt. kombineret med oplysninger hentet fra din virksomheds hjemmeside eller LinkedIn profil.

Modtagere af personoplysninger
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet uden for Procura, med mindre der som en del af vores dialog og samarbejde indgår andre parter.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis vi har haft dialog med dig og dialogen ikke har medført et egentligt kundeforhold, opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år fra seneste dialog. Hvis vores dialog leder til et kundeforhold, så finder du opbevaringsperioden i afsnittet herunder.

 

Når du er kunde hos os

Formål
Når du er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger med det formål at leverer vores ydelser, samt for at kunne forsvare os mod evt. retskrav.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker primært som følge af vores kontraktforhold (GDPR Artikel 6-1-b) fsva. de oplysninger der er nødvendige for at levere under kontrakten. Derudover kan vi også behandle personoplysninger ud fra vores legitime interesse (interesseafvejningsreglen – GDPR Artikel 6-1-f), idet vi afvejer, at vores registrering af øvrige informationer om vores kundeforhold, ikke bryder med den dine grundlæggende rettigheder.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles alene personoplysninger i form af kontaktoplysninger, stilling, virksomhedsrelation, og dialog. De indsamlede oplysninger er oplysninger du selv afgiver, evt. kombineret med oplysninger hentet fra din virksomheds hjemmeside eller LinkedIn profil.

Modtagere af personoplysninger
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet uden for Procura, med mindre der som en del af kontrakten, indgår leverancer der involverer andre parter.

Opbevaring af personoplysninger
Dine personoplysninger gemmes så længe vi har et aktivt kundeforhold, samt op til 5 år fra aftaleforholdet er afsluttet.

 

Når du sender os en jobansøgning

Formål
Når du sender os en jobansøgning, behandler vi dine personoplysninger med det formål at vurdere din egnethed til job hos os.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger ud fra vores legitime interesse (interesseafvejningsreglen – GDPR Artikel 6-1-f), idet vi afvejer, at vores formål med at vurdere din jobansøgning, ikke bryder med den dine grundlæggende rettigheder.

Hvis vi beder dig om referencer, som vi kan kontakte, så vil dette altid være baseret på dit samtykke (GDPR Artikel 6-1-a). Ligeledes vil vi også bede om dit samtykke, hvis vi ønsker at gemme dine personoplysninger ud over 6 måneder.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles alene personoplysninger i form af navn og kontaktoplysninger i kombination med de oplysninger du selv indsender i form af f.eks. CV, eksamenspapirer, udtalelser, motiveret ansøgning mv.

Modtagere af personoplysninger
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt ikke blive videregivet uden for Procura.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis du søger et opslået job hos os, vil vi beholde dine personoplysninger op til 6 måneder fra jobbet er besat. Søger du uopfordret, beholder vi dine personoplysninger op til 3 måneder efter de er modtaget. Hvis vi vurderer, at vi gerne vil gemme dine oplysninger mhp. en fremtidig jobåbning, gemmer vi i op til 2 år med dit samtykke.

 

Dine rettigheder

I henhold til GDPR og databeskyttelsesloven, har du som person en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for os.

Skulle du vælge at gøre en af dine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler, kan du rette henvendelse via e-mail på js@procuragroup.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret din identitet - for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.

 

Retten til indsigt
Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

 

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Man er altid velkommen til at henvende sig til Procura, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk

 

Dataansvarlig

Procura Management A/S
Slotsmarken 18, 1.
2970 Hørsholm

Telefon: +45 50713164
E-mail: js@procuragroup.dk
CVR: 32 57 02 75

 

Nærværende persondatapolitik er version 1.1 og er gældende fra 01. september 2021.