Risikospredning

Det er en gylden regel inden for investering og formuepleje, at man ikke skal lægge alle sine æg i samme kurv.

Risikospredning har altid været vigtigt, og de seneste års udvikling på de finansielle markeder har understreget vigtigheden i at sprede sine investeringer over flere aktivtyper.

Selvom investeringsporteføljer i børsnoterede værdipapirer kan være varierende i sin sammensætning, så påvirkes børsnoterede aktier og obligationer til en vis grad af de samme faktorer og den samme aktuelle børsstemning. Investering direkte i aktiver (uden om fondsbørser) samvarierer i mindre grad med noterede værdipapirer og påvirkes alt efter aktivtype af helt individuelle faktorer.

Direkte investeringer i forskellige aktivklasser og geografiske områder kan bidrage til at reducere risikoen i en investeringsportefølje. Dette skyldes, at man per definition reducerer sin risiko ved at investere i forskellige aktiver, som pris- og afkastmæssig påvirkes af forskellige forhold.

Samtidig er det ved direkte investeringer muligt at tage højde for skatteoptimering, inflationssikring og uafhængighed af konjunkturudsving. Den samlede formueudvikling bliver dermed mere robust og stabil.